data-rsssl=1 class="page-template-default page page-id-102540 page-child parent-pageid-102532">
On This Page

En guide til Bitcoin-utvinning

Så du vet alt om Bitcoin, har gått den tradisjonelle ruten ved kjøp, salg og handel, og er interessert i en ny utfordring som også bygger på favorittkryptoen din? Kanskje er Bitcoin-utvinning for deg!

Det er en prosess som er essensiell for Bitcoin og blokkjeden, og i bytte får hver utvinner sjansen til å få belønninger i form av Bitcoin.

Men det kan være svært omfattende, og om du lykkes eller feiler avhenger av valgene du gjør før du starter, så det er viktig at du tar deg den tiden du trenger til å gjøre så mye forarbeid som mulig.

Uavhengig av om du er interessert i prosessen bak utvinning for bedre å forstå Bitcoin, eller fordi du lurer på om det er noe for deg, så prøver denne artikkelen å gi deg svarene du trenger.

Begreper å huske

Det finnes en rekke ulike begreper som brukes oftere for Bitcoin-utvinning enn for den typiske «front-end» eller ved kjøp, salg og handel. Hvis du ønsker å komme i gang med Bitcoin-utvinning, må du vite hva disse begrepene betyr.

(Merk: Noen av disse begrepene brukes ikke i denne artikkelen, men du vil møte på de fleste av dem en eller annen gang).

51 %-angrep

Dette er et scenario der mer enn halvparten (51 % eller mer) av datakraften i et gitt nettverk tilhører én utvinner eller utvinningsgruppe. Den har fått navnet fordi et angrep på nettverket vanligvis anses som bedragersk.

Utvinningsnettverk har ikke en naturlig person eller gruppe som er ansvarlig, da prosentandelen av det kontrollerte nettverket spres ut blant alle personene og gruppene som opererer i den.

Så i et 51 %-angrep kan gruppen som nå har kontrollen over nettverket ta blokkjedens nylige transaksjoner og utvinningsprosess til egen vinning.

Med den makten kan de stoppe all utvinning og blokkfullføring for resten av nettverket, slik at de selv kan ta blokkbelønningen.

Altcoin

Altcoin er et begrep som referer til mynter eller valutaer som ikke er Bitcoin. Bitcoin er kjent som den opprinnelige kryptovalutaen, men det stemmer ikke helt. Du ser vanligvis altcoin som et samlebegrep for alle mynter som ikke er Bitcoin.

ASIC-utvinner/-utvinning

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) er en metode som får fart på utvinningsprosessen. Den bruker en spesiell brikke som er utformet til å utføre én oppgave. Brikkene er designet med tanke på ulike prosesser for myntutvinning, så en brikke som er designet for å Bitcoin-oppgaver fungerer ikke nødvendigvis for andre mynter.

Nye mynter på markedet lager sine egne utvinningsporsesser på en slik måte at ASIC-utvinning blir umulig.

Bitcoiner per blokk

Et begrep for antallet Bitcoin sluppet ut i sirkulering hver gang en blokk fullføres.

Fork

Hver gang en ny operativsystemversjon er permanent og har betydelige innholdsendringer, kalles den en fork (veiskille).

Halvering

Dette er reduksjonen av utvinningsbelønningen etter et bestemt antall blokker, som angitt av lederteamet. Bitcoin halveres ved hver 210 000. blokk.

Hashrate

Hashraten henviser til hvor raskt en blokk oppdages og blokkens kryptografi løses. Utvinnere som bruker ASIC-utvinningsverktøy har en økt hashrate.

Multisig

Hvis en overføring trenger mer enn én signatur for å godkjennes, kalles det en multisig-transaksjon, altså flere signaturer.

Node

Dette er en datamaskin som er koblet til Bitcoin-nettverket.

Proof of Work (PoW)

I Bitcoin-nettverket er PoW (arbeidsbevis) kjent som et nummer som bare brukes én gang. Det er en sikkerhetspraksis som får personen som kontrollerer transaksjonen til å løse en beregning.

Du kan se på det som en type captcha, som brukes for å holde roboter ute fra sikre nettsider.

Proof of Stake (PoS)

En PoS (andelsbevis) er et alternativ for PoW der bevisgjøreren bare må vise at de eier et bestemt antall andeler (penger), de trenger ikke gjøre noen beregninger.

Gruppegebyr

Hvis du blir med i en utvinningsgruppe, som du sannsynligvis blir å gjøre på et eller annet tidspunkt, vil du bli underlagt gruppegebyrer som brukes til å vedlikeholde dagsdriften. Gebyret avhenger av størrelsen på gruppen.

Signatur

Dette er en metode som brukes for å bevise at en person har eierskap over lommeboken sin. Din personlige og private nøkkel vises bare for deg, og beskytter deg fra lommebokinfiltrasjon.

Slik fungerer Bitcoin-utvinning

Utvinning er en alternativ måte for å få Bitcoin på, der du ikke trenger å kjøpe eller handle det. Men vær oppmerksom på at om utvinning av Bitcoin er din primære anskaffelsesmåte, kan det bli svært dyrt.

Bitcoin-utvinning er et samlebegrep for flere ting. Det første er praksisen bak bekrefting av Bitcoin-transaksjoner, som kalles blokker, og sette dem sammen med en matematisk oppgave der kryptografi er grunnlaget.

Så snart en utvinner løser oppgaven, varsler de resten av gruppen, slik at den kan dobbeltsjekkes og godkjennes av de andre medlemmene.

Etter at gruppen bekrefter at personen som sender Bitcoinen har kapitalen til å gjøre det, så legges blokken til regnskapsboken og de begynner på neste sett med transaksjoner, der prosessen gjentas.

Kort fortalt så er Bitcoin-utvinnere en form for sentralmyndighet som bekrefter transaksjoner og setter dem sammen i en ugjennomtrengelig blokkjedeformasjon.

Blokkjede

Satoshi Nakamoto, den anonyme gruppen som grunnla Bitcoin, fant også opp og implementerte den første blokkjedestrukturen. Denne strukturen anses som en av de tryggeste måtene å lagre informasjon på, og den brukes også for prosjekter som ikke er relatert til kryptovaluta, f.eks. sykehusregister.

Hvert «ledd», eller blokk, i en kjede representerer et sett med transaksjoner, og hvis en hacker forsøker å tukle med en blokk for å få informasjon eller stjele mynter, vil hele kjeden kollapse som et sikkerhetstiltak. Dette tiltaket betyr også at alle transaksjoner gjort med Bitcoin eller andre kryptovalutaer er endelige.

Transaksjonenes endelige karakter betyr at hvis en hacker faktisk klarer å få tilgang til nettbørskontoen eller lommebokkontoen din og overføre alle myntene dine til seg selv, ville det vært så og si umulig å få dem tilbake.

Hvis det samme scenarioet oppstod med banken eller kredittkortet ditt, kan transaksjonen enkelt spores og reverseres, og det ville fått juridiske følger for gjerningspersonen.

Blokkjedestrukturen betyr ikke at du er garantert trygg fra kriminell aktivitet, og den var i grunn designet for å løse problemet med dobbelt forbruk som oppstår med digital valuta.

Problemet med dobbelt forbruk

I vår verden med fysiske valuta er det ikke mulig å bruke dobbelt. Men det kan best illustreres med en tegneserie. Se for deg en person som knytter en tråd gjennom en seddel, før hun fører seddelen inn i en salgsautomat. Det er litt som å få i både pose og sekk.

Det sier seg selv at når du bruker kontanter er det umulig å gi noen en femtilapp for noe, ta den tilbake og betale for noe annet med den samme femtilappen, for til slutt å gå ut av butikken med begge gjenstandene. Med digitale valutaer er det derimot ikke umulig.

Dobbelt forbruk er som å lage falske penger.

Utvinning og blokkjedestrukturen bidrar til å hindre dobbelt forbruk. Derfor er det nyttig å kunne utvinne kryptovaluta.

Se for deg dette:

Per har 1 BTC i lommeboken. Han ønsker å utvide kapitalen sin til også å dekke Ethereum og Litecoin, så han finner to brukere å handle med. Han lager en kopi av sin 1 BTC, slik at lommeboken hans viser at han har 2 BTC, selv om én er falsk. Han bytter sin BTC med både Jill og Jon for samme verdi i altcoin.

Problemet her er at handelen med Jon var bedragersk, siden han brukte den kopierte mynten.

Det er her utvinning kommer inn i bildet. Per lagde en kopi av den legitime Bitcoinen slik at kopien har nøyaktig samme informasjon som den originale, noe som ikke ville skjedd hvis begge myntene var ekte. Det er som å ha en tusenlapp og en kopi av den samme tusenlappen i lomma. Selv om de er to ulike sedler, har de samme serienummer, noe som gjør det åpenbart at én av dem er falsk.

Begge transaksjonene til Jack sendes til en slags bukt der de venter på bekreftelse fra utvinnerne og legges til regnskapsboken. To ulike utvinnere ser på de separate transaksjonene. Pers handel med Jill ble bekreftet, siden han hadde kapitalen til å gjøre det.

Handelen hans med Jon ble gjort etter handelen med Jill. Den vises i kronologisk rekkefølge og venter nå på bekreftelse.

Utvinnerne ser at 1 BTC med den samme hashinformasjonen ble tidligere brukt i en annen transaksjon, og kan ikke bekrefte at Jack har kapitalen til å gjennomføre kjøpet. Den legges dermed ikke til i blokkjeden og handelen med Jon går ikke gjennom.

Uten utvinnerne ville denne bedragerske praksisen gått forbi i det stille, og mange Bitcoin-brukere ville sannsynligvis endt opp med tap.

Frigjøringen av mer Bitcoin

Den andre store rollen utvinnere spiller for i kryptoverdenen er frigjøringen av mer Bitcoin eller altcoin i den offentlige sirkuleringen. Uten utvinning ville ikke Bitcoin vokst slik den har gjort, og den ville sannsynligvis ha stagnert.

I dette tilfellet er utvinning nesten som å lage legale ressurser. De lager Bitcoinen med kryptografiske hasher, bekrefter dem i den eksisterende gruppen, og frigjør dem i sirkulasjon for kjøp.

Bitcoin spesielt har en utvinningsgrense på 21 millioner, som betyr at etter sirkulasjonen når grensen, vil ikke flere frigjøres. Nettsider som CoinMarketCap viser informasjon om den sirkulerende forsyningen i sanntid, slik at du alltid kan holde deg oppdatert om hvor nær den er grensen på 21 millioner mynter.

Andre mynter har ikke nødvendigvis en utvinningsgrense, men Bitcoin har et etablert antall som var forhåndsdefinert i protokollen.

Kostnader og profitt knyttet til utvinning av Bitcoin

Utvinning kan være en svært dyr affære, og du ser kanskje ikke noen avkastning på investeringen din, avhengig av mynten eller myntene du velger å utvinne, noe som gjør det til en risiko.

I kryptovalutaens verden er det ikke lett å unngå de involverte risikoene, selv om du ikke investerer penger direkte i den valgte mynten ved å kjøpe den på en børs eller fra en annen bruker.

Kostnader

Grunnen til at utvinning ikke anses som den primære metoden for å skaffe seg Bitcoin på, er de potensielt enorme engangskostnadene og de gjentagende kostnadene du må være villig til å akseptere. Det er også utrolig tidskrevende, noe de fleste vil anse som en monetær kostnad ved utvinning.

For å komme deg i gang må du ut med i alle fall 10 000 kr på utstyr. Grafikkort koster som regel rundt 7000 kr, og hvis du kjøper din egen utvinningsrigg, kan du legge til mellom 3000 og 10 000 kr til.

I tillegg til kostnaden for utvinningsmaskinvaren, som vanligvis er en engangsutgift, har du også den kontinuerlige strømutgiften.

Det sies at datakraften som brukes på utvinning av hver Bitcoin er den samme mengden strøm som en gjennomsnittlig husholdning bruker på to år.

Hele Bitcoin-nettverket bruker nok energi til å gi strøm til et middels stort land, og Ethereum-nettverket ligger ikke langt etter.

MarketWatch har laget noen illustrasjoner som viser hvor mye du betaler i strøm for å utvinne én Bitcoin i landet eller delstaten du bor i.

De fleste som ønsker å prøve utvinning gjør det først gjennom en utvinningsgruppe, noe som kutter ned på de personlige energikostnadene, men det er fortsatt noen gebyrer involvert.

Profitt

Den potensielle profitten din vil avhenge av hvilken mynt du utvinner, hashhastigheten og kvaliteten på utstyret og hvor mye du brukte til å begynne med, samt andre gjentagende betalinger. I tillegg er det nesten umulig å forutse hvor profitabelt det vil være å utvinne på sikt.

Det finnes nettkalkulatorer som kan gi deg en pekepinne på hva du kan forvente å tjene, men de er ikke nøyaktige.

Det er viktig å forstå at selv etter å ha investert penger i utvinningsprosessen, er det ikke sikkert du går i null en gang. Det er like mye gambling som med alle andre investeringer i Bitcoin. For å kunne tjene betydelige beløp må du være den første utvinneren som når det riktige svaret på det numeriske problemet.

Det vanskelige er ikke å løse problemet, for svaret er for det meste bare gjetting. Det vanskelige er å bli den første. Det er derfor noen utvinnere er villige til å bruke flere hundre tusen kroner på de beste utvinningsriggene.

Verktøy nødvendig for å utvinne Bitcoin

Verktøyene du trenger avhenger av hvilken type Bitcoin-utvinning du vil gjøre. For å utvinne alene trenger du åpenbart mer utstyr enn hvis du utvinner i skyen.

Fastvare

GPU-er er et relativt gammelt utvinningsverktøy, og har blitt forbigått av ASIC-rigger. GPU-utvinning, spesielt for Bitcoin-utvinning, anses som en teknikk som ikke lønner seg lenger nå som utvinning har blitt mer populært. Hvis du planlegger å utvinne en mindre altcoin, kan du derimot fortsatt kunne bruke GPU-utvinning i noen tilfeller.

Utvinningsrigger varierer i pris, og er det mest brukte verktøyet for et tradisjonelt utvinningsoppsett. Disse er større enn GPU-ene og krever mer strøm, men selv de billigste riggene har eksponentielt mer hashkraft enn en GPU.

ASIC-rigger er de mest populære for Bitcoin-utvinning, for de tilbyr mye hashkraft og gir dermed brukeren en bedre sjanse for å finne en blokk.

Programvare

Programvaren du bruker avhenger av riggoppsettet, da noen er utformet for flere rigger, noen er ASIC-spesifikke, mens andre er GPU-spesifikke. Utvinningsprogramvarene er vanligvis gratis og kan lastes ned fra programvarenes nettsider.

Her er en liste over 5 av våre favorittprogramvarer. Vi har ført opp navnet, rig-kompatibiliteten og om de bruker C-språk. Programvare som bruker programmeringsspråket C er mest brukervennlig, så om du anser deg som nybegynner, burde du begynne der.

  • CGMiner – Egnet for GPU-er – C-språk
  • BFGMiner – Laget for ASIC-rigger – C-språk
  • BitMinter – Laget for ASIC-rigger – C-språk
  • Diablo – GPU-programvare
  • RPC Miner – Egnet for erfarne utvinnere

Bruk Internett til å lese deg opp på programvarer og les erfaringene fra tidligere og nåværende brukere!

Bitcoin-utvinningsgrupper

En utvinningsgruppe er en gruppe kryptoutvinnere som har ført sammen fastvarene og ferdighetene sine for å utvinne en bestemt mynt.

Utvinningsgrupper deler i grunn kostnadene blant gruppens medlemmer, noe som gjør det mer overkommelig.

Utvinnere er noen ganger med i to eller flere ulike grupper for å kunne utvinne mer enn én type kryptovaluta. Dette kalles multigruppeutvinning og er veldig attraktivt for enkelte, da det gir utvinneren mulighet til å bytte til mynter som er mer profitable.

Ha i bakhodet at Bitcoin har en utvinningsgrense på 21 millioner mynter, og 80 % er allerede utvunnet, så det er mye vanskeligere å utvinne det nå enn for noen få år siden. Det finnes fortsatt mange utvinningsgrupper for Bitcoin, for sjansen til å få en belønning er mye større når du er i en utvinningsgruppe.

Utvinnere som blir med i utvinningsgrupper mottar ofte utbetalingene regelmessig, i motsetning til de som utvinner alene, som kanskje aldri ser snurten av noen belønninger.

Gruppegebyr

Grupper belaster gebyr før en blokkbelønning distribueres, for å dekke energikostnader og andre gebyrer som en frittstående utvinner ville måttet betale selv. Dette gebyret er vanligvis en prosentandel som påføres blokkbelønningen eller din andel.

Husk å sjekke gebyrinformasjonen på gruppens side – det viktig å vite hvordan gebyret kan påvirke totalprofitten din.

Gruppebelønninger

Hvis en utvinner i gruppen finner en blokk, deler hele gruppen belønningen. Det finnes noen ulike strukturer som grupper bruker for å belønne utvinnerne. Hvis du tenker på å bli med i en utvinningsgruppe, må du vurdere belønningsstrukturen før du gjør valget.

  • Proporsjonal – alle utvinnerne får en belønning som er proporsjonal andelene de har funnet i den utvinningsrunden.
  • PPLNS (Pay per Last N Shares) – det er et lignende oppsett som proporsjonal, men i stedet for at utvinneren betales for andelene i den runden, belønnes de basert på siste «N»-andel, der N er et nummer valgt av gruppen. Dette nummeret med andeler tar ikke hensyn til kontoens utvinningsrunder og ser på det større bildet.
  • PPS (Pay Per Share) – En struktur der hver andel en utvinner sender inn er verdt et bestemt Bitcoin-beløp. Hvis en blokk blir funnet, deles belønningen basert på den gjeldende vanskelighetsgraden.
  • FPPS (Full Pay Per Share) – En relativt uvanlig struktur, der hele blokkbelønningen gis til utvinnerne.

Skyutvinning

Hvis du er nybegynner eller ikke har interessen eller muligheten til å eie din egen rigg, vil du kanskje vurdere skyutvinning. Den bruker et eksternt datasenter til å utvinne, i motsetning til utvinnere som bruker sin egen rigg. Dette betyr at du ikke trenger å punge ut for en rigg eller GPU, og kan bruke større riggoppsett.

Utvinnere må kjøpe en kontrakt etter at de registrerer seg med sin valgte skygruve, og den kontrakten kan vare fra seks måneder til to år. Som Bitcoin-skyutvinner ser du vanligvis kontrakter som varer fra 12 til 18 måneder.

Kontrakten din fastsetter også hashkraften din, så for mer penger kan du få mer hashkraft, og dermed øke sjansene dine for bedre helhetlig profitt.

Siden du betaler på forhånd, blir eventuelle Bitcoin du utvinner profitten din, så det er mindre regelmessig og strukturert enn utvinningsgrupper.

Skyutvinning er av flere grunner en risiko, men den største er sårbarheten for svindel. Svindelaktige skyutvinningssider får deg til å betale for kontrakten, tar pengene dine og stenger deg ute før du rekker å tjene noe tilbake.

Et godt råd:

Velg skygruver som har positive omdømmer fra langt tilbake i tid, og ikke la deg lure av svindlere.

Er det verdt å utvinne Bitcoin?

Dessverre finnes det ikke noe enkelt svar på det spørsmålet. Siden Bitcoin nærmer seg utvinningsgrensen på 21 millioner mynter, er det noen som sier at det ikke er lurt å hoppe inn nå, siden det er en potensielt stor investering, som kanskje aldri vil gi profitt.

Alle utvinningstyper kommer med fordeler og ulemper, så det er viktig at du følger godt med til behovene og forventningene dine når du velger.

Tradisjonell frittstående utvinning er dyrt å starte opp med, dyrt å vedlikeholde og sannsynligheten for å finne en blokk alene nå som det er så vanskelig å utvinne Bitcoin, er lav, men den potensielle blokkbelønningen og lovnaden om en utfordring kan være nok til å gi det et forsøk.

Husk at dette er den dyreste veien, og du vil kanskje aldri se noen profitt.

Utvinningsgrupper innebærer å måtte dele belønninger. Du havner kanskje i en gruppe der belønningsstrukturen ikke fungerer i din favør, og du må fortsatt betale gebyrer satt av gruppen for å vedlikeholde den.

Men utvinningsgrupper tilbyr en relativt regelmessig betalingsplan, og de kutter drastisk strømkostnadene til utvinnerne, så det er mer sannsynlig å profitere.

Skyutvinning er det mest brukervennlige, siden ingen fastvare er nødvendig, men brukeren må kjøpe en kontrakt som dekker kostnaden for bruken av utvinningsrigger som tilhører skyen, noe som betyr at du vil kanskje aldri profitere, avhengig av hvor mye kontrakten koster og andre gebyrer som kan oppstå.

Skyutvinning er et godt valg for nybegynnere som ikke er sikker på om Bitcoin-utvinning er noe for dem, eller som ikke vet hvor interesserte de vil være i fremtiden.

Det krever ingen kjøp av fastvare, og andeler eller blokker som oppdages eller utvinnes, går rett i lomma til utvinneren.

Om utvinning er verdt det eller ikke er det bare du som vet, basert på din økonomiske evne til å bruke penger på hobbyen, strømprisen i området ditt og det valgte utvinningsoppsettet, for å nevne noen faktorer.

Men husk at dette er en hobby, så ikke si opp jobben.